top of page

תמיד שואלים אותנו האם ניתן להזיז את המתקנים שלנו...
אז הנה סרטון של כמה טיפוסים כפריים נמוכים מזיזים בקלות טיפוס כפרי נמוך אחר

כפריים נמוכים

ילדים בחופשה, ישחקו תופסת, בין הבית לבין השדות.

תופסת

זה תמיד כיף לקבל מלקוחות תמונות וסרטונים של ההרכבה אבל הכי כיף זה לקבל סרטונים כאלה מושקעים.

עוד לקוח מרוצה

סרטון שמסביר את כל התהליך להרכבה עצמית. חשוב מאד לראות לפני שניגשים להרכבת המתקן שלכם. 

הרכבת הטיפוסים

אמנם זה היה אמצע יוני אבל פתאום התחיל גשם ותוך דקה ושליש לא נותר שם איש

עירוני גבוה

כל אחת ואחד, אבל ממש כל אחת ואחד יכולות.
טוב, לפעמים צריך שתיים.

הרכבה עצמית

טיפוסים בתנועה

תנועה, זה שם המשחק

bottom of page